1-50 дахь үгийн түүвэр

Tall - Өндөр /a tall tree/
See - Харах /I see with my eyes/
Plant - Ургамал
Book - Ном
Shorter - Илүү богино
Frog - Мэлхий
Small - Жижиг /a small fish/
Hear - Сонсох /I hear with my ears/
Hand - Гар
Eat - Идэх
Shortest - Хамгийн богино
Taste - Амтлах /I taste with my tongue/
Foot - Хөл
Move - Хөдлөх
Bigger - Илүү том
Tree - Мод
Pie - Бялуу
Arm - Гар

Ивээн тэтгэгч

Холбоо барих

Вэб хуудастай холбоотой санал болон хамтран ажиллахыг хүсвэл доорх фэйсбүүк хуудас болон утсаар холбогдоорой.

Монгол Улсын хүүхдийн эрхийн тухай хуулиас
9.1.1. Хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд эцэг эхээ хайрлах, бусдыг хүндэтгэх, туслах чиглэлийг баримтална.
+976-99141394