51-100 дахь үгийн түүвэр

Goat - Ямаа
Axe - Сүх
Walk - Алхах
Air - Агаар
Arctic - Хойд туйл
Sight - Харах, ажиглах
Ant - Шоргоолж
Calf - Тугал
Cow - Үнээ
Penguin - Оцон шувуу
Swim - Сэлэх
Grassy plain - Өвстэй, хээр тал
Sea - Далай
Elf - Одой хүн
Logs - Тайрдас
Fly - Нисэх
Apple - Алим
Dustpan - Хогийн тосгуур

Ивээн тэтгэгч

Холбоо барих

Вэб хуудастай холбоотой санал болон хамтран ажиллахыг хүсвэл доорх фэйсбүүк хуудас болон утсаар холбогдоорой.

Монгол Улсын хүүхдийн эрхийн тухай хуулиас
10.2. Эцэг, эх тусдаа амьдрах, гэрлэлтээ цуцлуулсан нь тэднийг энэ зүйлийн 10.1-д заасан үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
+976-99141394