'Данх' гэсэн үг дээр '-ы, -ийн, -н, -ын, -ий' нөхцөлийн аль тохирохыг залгаарай

Үсгэн дээр дарж зөв байрлалд оруулна уу.

н
х
ы
д
н
н
й
и
р
ы
н
а
х
н
г
о
й
о

Ивээн тэтгэгч

Холбоо барих

Вэб хуудастай холбоотой санал болон хамтран ажиллахыг хүсвэл доорх фэйсбүүк хуудас болон утсаар холбогдоорой.

Монгол Улсын хүүхдийн эрхийн тухай хуулиас
6.1.5. Хүүхэд чөлөөтэй бодож сэтгэх, өөрөө эсхүл бусдаар дамжуулан үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй.
+976-99141394