Мэдээ мэдээлэл

Монголчуудын 98.7 хувь нь бичиг үсгийн мэдлэгтэй

Монголчуудын 98.7 хувь нь бичиг үсгийн мэдлэгтэй

Монгол Улс 10 жилд нэг удаа хүн амын тооллого явуулдаг бөгөөд энэ үеэр зарим сэдвээр  нарийвчилсан үзүүлэлт, дэд судалгаануудыг хийдэг. Үүний нэг нь “Хүн амын боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг” сэдэвчилсэн судалгаа. Тус судалгаагаар манай улсын нийт хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь хэмжээ 2020 онд 98.7 хувь байна. Хүн амын бичиг үсгийн мэдлэгийг хүйсээр нь авч үзвэл, эрэгтэйчүүдийн 98.6 хувь, эмэгтэйчүүдийн 98.9 хувь нь бичиг үсгийн мэдлэгтэй байна.

Хүн амын бичиг үсгийн мэдлэг 1921 онд 2.1 хувь, 1944 онд 27.3 хувь, 1956 онд 70.5 хувь, 1979 онд 92.7 хувь, 1989 онд 96.5 хувь, 2000 онд 97.8 хувь, 2010 онд 98.3 хувь, 2020 онд 98.7 хувь болж нэмэгдсэн байна.

Бичиг үсгийн мэдлэгийн талаарх асуултыг 5, түүнээс дээш насны бүх хүнээс асуусан ч Монгол Улсын хүн амын бичиг үсгийн мэдлэгийн  түвшинг олон улстай харьцуулагдахуйц байдлыг ханган 15, түүнээс дээш насаар тодорхойлсон байдаг. Сонирхуулахад, Манай улс дэлхийн 163 улсаас хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтаар 40-т жагсдаг.

Ивээн тэтгэгч

Холбоо барих

Вэб хуудастай холбоотой санал болон хамтран ажиллахыг хүсвэл доорх фэйсбүүк хуудас болон утсаар холбогдоорой.

Монгол Улсын хүүхдийн эрхийн тухай хуулиас
6.1.2. Хүүхэд төрөлх хэл, бичиг үсэг, ёс заншил, түүх соёлын уламжлалыг өвлөн эзэмших эрхтэй.
+976-99141394